Vousy v Rusku: proč Rusové nosili vousy?

Po dlouhou dobu se mělo za to, že člověk je povinen nosit vousy. Pro každou generaci měl tento atribut zvláštní význam. Vousy v Rusku byly považovány nejen za ozdobu, ale i velký význam. Každý chlapec chtěl pěstovat vlasy a stát se skutečným mužem.

Dnes budeme hovořit o tom, kdy se móda tohoto příslušenství objevila a jak dosáhla našich dnů. Zjistíme, jak vypadali někteří slavní Rusové.

Kdy se objevila móda pro vousy?

Pravděpodobně neexistovala doba, kdy muži nosili vlasy na obličeji. Historie vousů pochází z dávných dob. Mezi slavnými starými kulturami bylo toto příslušenství nošeno:

 • Hindové, Číňané a Japonci. Lidé si dokonce barvili vlasy jinou barvou. Oni propustili a nosili vousy pro zvláštní svátky. Pro muže to byla jedinečná dekorace.
 • Asýrští vládci také milovali vlasy. Neustále ji utahovali a uklízeli. Takový rys ve vzhledu byl známkou moci a autority.
 • Egypťané přikládali zvláštní význam vlasům. Obětovali je bohům. Dokonce i faraon sám vyrostl vousy, v nichž byly různédrahokamy a kovy. Abychom dokázali, že vládce má nesmrtelnost, do jeho vousů se vpletl zlatý had.
 • V Řecku bylo toto příslušenství kuželovité. Nicméně, Alexander Makedon vydal vyhlásku oholit jeho tvář sotva tak že nepřítel nemohl ublížit bojovníkovi.
 • Obyvatelé Judy si neholili vlasy, protože to bylo považováno za stud. Tito lidé dokonce měli zákon zakazující holení.
 • I když Římané byli prvními lidmi, kteří zavedli módu do holé tváře, přesto vynalezli různé vousy vousů a vrhli do nich zlatá vlákna, čímž napodobili své bohy.

Postupem času, dokonce i v moderním světě, začali muži růst vlasů. Jak vidíte, tento zvyk trvá od starověku.

Pro informaci!Pokaždé měl vous svůj význam, ale vždy to byl symbol mužskosti a síly.

Proč nosili v Rusku vousy?

Abychom pochopili, proč se vousy nosí v Rusku, musíte vědět, jak důležité to bylo pro muže. Je zajímavé, že v moderním světě má tato výzdoba poněkud odlišný význam.

Hodnota vousu v Rusku

Pro Slovany je nošení vousů velkou ctí. I o tom kluci snili. To je způsobeno hodnotou, kterou měla pro společnost. Podíváme se na pět bodů, které ukážou, co vousy znamenají našim předkům.

 1. Náboženské názory . Kléři povzbuzovali věřící, aby napodobovali Ježíše Krista, takže vyrostli vousy. Stříhání vlasů bylo velkým hříchem.
 2. Příznakmužskost . Silný sex mohl vyčnívat ze žen pouze tímto způsobem. Tvar brady a její hustota o člověku hodně říkali. To určovalo, jak silný a moudrý muž byl.
 3. Dar od Boha . To, co Pán dává, nemůže být odstraněno - to platí pro vlasy na obličeji.
 4. Obecné uznání . Muži s plnovousem okamžitě přivolali úctu. Byli brát vážně ve společnosti a dávali jim přednost. K moci přišli jen vousatí muži.
 5. Znamení svobody . Každý ruský člověk chtěl být svobodný. Jelikož v mnoha zemích bylo zakázáno nosit vousy, Slovan, který tyto rituály zanedbával, ukázal, že je svobodný člověk. To posílilo duch silnějšího sexu.

Každý důvod byl pro muže velmi významný, takže ani řeč o holém obličeji nebyla. Řezání obličejových vlasů bylo velkou hanbou. Oholení muži byli smích.

Pro informaci!Pokud byl muž vousy poškozen, byl násilník povinen zaplatit náhradu škody, protože to bylo ponižování důstojnosti osoby.

Ruští vousatí muži v historii

Mnoho ruských mužů, kteří sjeli v historii, nosili vousy a kníry. Bylo rozhodnuto, že válečníci, vědci a další mocní muži musí pěstovat své vlasy. Nyní zjistíme, co ruské vousaté muže v historii propadly.

 1. Petr jsem měl na počátku jeho vlády knír. Když však tento vládce navštívil Evropu, uvědomil si, že tento doplněk přináší jen neštěstí, a tak uložil daň za nošenívousy.
 2. Alexander II zvrátil Petrovu vyhlášku a dokonce vyrostl knírek a vousy. Dovolil mužům růst vlasů.
 3. Ruský revolucionář Grigory Kotovsky byl velmi rád, když nosil knír a pravidelně měnil svůj tvar. Jeho obraz si lidé velmi pamatovali, protože účes v kadeřnických salonech se jmenoval „pod Kotovským“.
 4. Člen občanské války Chapaev rád vystupoval ze společnosti, ale také rád nosil vlasy.
 5. Moustached velitel Semyon Budyonny byl vzpomínán jako velmi jasný a charismatický člověk.
 6. Ruský spisovatel Maxim Gorky se také rozhodl zachovat starou tradici a vyrostl v knírku. Protože tento muž velmi ocenil Nietzscheho, rozhodl se svůj obraz přijmout.
 7. Revoluční Leo Troitsky.
 8. Strana aktivista a revolucionář Kalinin Michail Ivanovič.

Všechny tyto historické postavy byly vzaty v úvahu nejen kvůli jejich činům, ale také v souvislosti s jejich obrazem.

Co znamená ruský vous bez knírku?

Historici dnes nemohou jednoznačně odpovědět na otázku, co ruský vous bez knírku znamená. Jelikož se ruské politické osobnosti samy rozhodly, jak pěstovat vegetaci na svých tvářích, je těžké dát konkrétní odpověď.

Někteří věří, že jen velmi bohatí a slavní lidé nosili knír. Sloužila jako znamení příslušnosti k čestné rodině nebo titulu. Například, Hitler byl proti jeho vousu, ale uvítal knír. Chtěl vytvořit novou společnost, která by se odlišovala od staréRus.Jedna věc je však jistá, vousy ve starověkém Rusku měly zvláštní význam a každý muž měl na sobě tyto šperky.

Moderní symbol mužnosti

Jak jsme se dozvěděli, vousy byly hlavním znakem síly a moudrosti.Ale teď se všechno změnilo.Pro moderní muže, vlasy na obličeji nemá žádnou hodnotu, rostou, aby ozdobily nebo změnit svůj obraz.Někteří se snaží prosadit na úkor tohoto příslušenství.Nyní může být mužskost zdůrazněna svaly a charakter.