Jak vypadají kozácké kníry a co symbolizují?

Mnoho mužů upřednostňuje nosit vlasy na obličeji nejen proto, aby dodali jejich vzhledu přitažlivost a mužskost, ale jako poctu hrdinům historie a velikým lidem, kteří významně přispěli k historii.Pozoruhodným příkladem toho lze považovat kozácký knírek, který se liší barvou, originalitou a pýchou ruského lidu.Pokud se vrátíte do historie, jen zřídka si každý z kozáků mohl dovolit oholit si knír.

Kozácký knír měl velký význam jak pro něj, tak pro komunitu, ve které byl členem.Dnes velké množství ruských mužů upřednostňuje nosit stejnou vegetaci nad horním rtem, čímž oživuje ducha vlastenectví a odvahu, která je obklopuje.Kozácké kníry vyžadují určitý čas na kultivaci, modelování a co je nejdůležitější, na péči.

Trocha historie

V mnoha zemích měly vlasy na obličejích povahuoznačení kterého kmene, pluku nebo společenství byl muž.V době kozáků nebyl knírek nosen pouze muži, jejichž genetické vlastnosti nenaznačovaly růst vlasů.Kozáci se vždy lišili od jiných národů ve zvláštní formě knírku, dokonce ani na bojišti se muži neholili vousy a kníry.

Pro informaci! V době kozáků, podle historie, Peter vládl, kdo zakázal šlechtici a dalšídůležité osoby nosí vousy a kníry. Ale pro kozáky existovala výjimka z pravidel, vládce dal dopředu, aby se vojenský lid rozhodl osud svých obličejových vlasů na tvářích.

Pro obyvatele kozáků nebyl knírek a vousy jen důvodem k tomu, aby se oddělili od ostatních, byl to atribut národního bohatství. V průběhu doby, kozáci začali nosit vyvíjející se dlouhé vousy, podobný křídlům dravce.

Pokud měl kozák kromě knírek na sobě vousy, znamenalo to, že je ženatý. V té době, holení knírek byl vnímán Cossack komunitou jako zrada a touha opustit řady Kozáků.

Co symbolizuje kozácký knírek?

Kozáci v první řadě vnímali svůj knírek jako atribut nic, ale jako znamení slávy a důstojnosti člověka. Lidé si velmi vážili svých obličejových vlasů, starali se o vousy a dávali jim rozlehlý tvar připomínající křídla létajícího ptáka.

Pokud kozák neměl knírek, byl zaznamenán jako zrádce a vyloučen ze svého kmene. Zpočátku, móda pro knír byla představena Aryans, ve kterém všichni bojovníci, bez výjimky, nosil “kshatriyas” kníry.

Jak vypadají: foto

Abychom pochopili, jaké barvy a národní tradice ztělesňují kníry kozáků, stačí se podívat na ilustrace vojáků té doby s jejich bohatými vlasy.


Jak pěstovat a starat se o knír knírek?

Metoda pěstování kozáckých knírek je přibližně stejná jako udalší možnosti knírek. Odborníci vám doporučují pěstovat knírek a vousy současně, aby první strniště přes horní ret nevypadalo hloupě a komicky. Pro práci s knírkem budete potřebovat zastřihovač, který pomáhá rychle a rovnoměrně odstranit délku vlasů. Jak vlasy rostou, je nutné odstranit zbytečnou délku chlupů na jiných místech.

Jakmile se člověk rozhodne, že bude nosit kozácký knír, je nutné, aby chlupy rostly co nejdéle. Čím tlustší je vegetace nad horním rtem, tím lépe. Obecně platí, že trvá 1-2 měsíce růst požadované délky. Pro urychlený růst vlasů můžete pít vitamíny, které musí obsahovat vitamín A, C a E. V budoucnu je třeba vousy umýt, kartáčovat a ukládat denně.

Závěr

Kozácké kníry jsou dnes u moderních mužů vzácně nalezeny. Nicméně charismatické a šokující osobnosti, které vzdávají hold historii, stále rostou tento typ vegetace nad horním rtem. Aby člověk vytvořil co nejvěrnější obraz kníračského knírku, může se nejprve obrátit na holičství a pak jednoduše udržovat tvar a vzhled knírek podle doporučení odborníka.