Jak překonat strach z komunikace s lidmi: psychologický výcvik

V dnešní době se psychologický problém, totiž strach z komunikace s lidmi a pochybnosti o vlastní osobnosti, vyskytují poměrně často mezi lidmi různého věku a sexuálními charakteristikami.Mnozí z nich se zajímají, jak můžete zvýšit své sebehodnocení, stát se odvážnějším, začít věřit v sebe a své schopnosti?Psychologové říkají, že strach ze společnosti je způsoben mnoha kvůli přetížení a vysokým nárokům na sebe kvůli konkurenci.

Kromě toho, mnoho problémů vzniká v dětství, kdy je dětská psychika tak nejistá a nestabilní, že v důsledku sebemenších neúspěchů se člověk může stáhnout do sebe.Odborníci proto poznamenávají, že každé dítě musí být naučeno překonávat své komplexy.A v dospělosti takový problém, jako strach z komunikace s lidmi, je zcela řešitelný, pokud zvolíte správné metody.

Jaký je název strachu z komunikace s lidmi?

Psychologové v první řadě poznamenávají, že strach z komunikace může být za normálních okolností a sfér života zcela normální.Pokud je to však fobie, mluvíme o obsedantní myšlence a takový problém již musí být ošetřen určitým odborníkem.Než se pokusíte překonat strach, musíte pochopit podstatuproblémy, jejich příčiny a charakteristické projevy, jakož i zdroje a související faktory.

Strach z komunikace s lidmi je vědecky nazýván homilofobie, kdy člověk zažívá strach nejen z komunikace s nepřítelem nebo soupeřem, který je mu nepříjemný, ale také se všemi lidmi obecně.Strach často pohlcuje člověka natolik, že pouhá myšlenka na to, že se přiblíží k jiné osobě, ho dovede k panickému strachu.

Často tito lidé tráví většinu svého času sami ve svém bytě nebo domě, jen zřídka ven.Ženy nebo muži s podobnou fobií se nemohou připojit k týmu, dokonce musí jít do společnosti, aby si koupili jídlo a potřebné věci.Mnozí z nich stále chodí do práce nebo někam jinam, ale v takové vzdálenosti od jiných lidí, aby nedovolili nikomu zasahovat do jejich osobního prostoru.

Stanovisko odborníka
Victor Brenz
Odborník na psycholog a vlastní rozvoj
]
Homilofobie je fobie komunikace s lidmi, která je ve většině případů tvořena od dětství přes pozadí psychického traumatu, strachu, vážného odporu nebo dokonce násilí.Nezaměňujte tento termín s antropofobií, tedy strachem z lidí obecně.

Příčiny vývoje

Aby bylo možné určit, jak překonat strach z komunikace s lidmi, musíte nejprve pochopit důvody pro rozvoj takové fobie.Homilofobie je doprovázena neochotou člověka komunikovat s cizinci různého pohlaví a věku, dokonce is dětmi.Hlavním důvodem je strachnesprávné formulace myšlenek, a proti tomuto pozadí, strach z obsmeyannym soupeře.

Psychologové citují některé z nejčastějších příčin homilofobie:

 • nepřiměřená kritika dítěte přáteli, rodiči, jinými příbuznými nebo spolužáky;
 • sklon k neúspěšným rozhovorům a zesměšňování takových trapných situací;
 • neúspěšné mluvení veřejnosti;
 • přílišná citlivost na veřejné mínění;
 • ​​
 • poruchy řeči, jako je koktání nebo bouřlivé;
 • přijímání nestranných připomínek a názorů od lidí kolem nich;
 • psychická trauma dětí;
 • zneužívání dětí.

Všechny negativní emoce, které zažívají, mohou dětskému mozku ublížit natolik, že se dítě jednoduše stane soběstačném a rozhodnou se nikomu jinému nevěřit .Pokud si takové změny v chování dítěte nevšimnete najednou, v dospělosti se bude distancovat od všech lidí, což povede k neustálým pocitům a stresu.

Známky fobie

Pro odborníka, aby určil, co má v konkrétním případě dělat, je důležité požádat o pomoc včas.A tato fobie by měla být okamžitě určena charakteristickými znaky a symptomy.

Symptomy homilofobie mohou být následující:

 • zrychlení tepu;
 • 61) náhlé sucho v ústech;
 • mumlá při pohlavním styku a nesouvislé řeči;
 • mimikry;
 • ostré zčervenání kůže;
 • 65) atypická reakce namorální podporu.

Tyto příznaky jsou povrchní a obecně přijímané, protože každý člověk je jiný a může reagovat svým způsobem. Někdo má takovou silnou nejistotu, než se všechny styky objeví najednou, někdo má jen některé položky ze seznamu.

Důležité!Čím déle člověk zůstane nečinný, spíše než se snažit zbavit fobie, tím více bude reagovat na dráždivého v budoucnu.

Jak překonat strach z komunikace s lidmi?

Kvalifikovaný psycholog může říci, jak překonat strach z komunikace. Velkým krokem k řešení tohoto problému bude určení jeho příčiny a její eradikace. Odborníci poznamenávají, že techniky, jak se zbavit strachu z komunikace, budou účinné v každém věku pacienta. Pro tento je praktikováno několik technik:

 1. Postupné plánování . Jak překonat strach z komunikace? Ve skutečnosti, snížit míru strachu a stresu může být, pokud máte v plánu komunikovat předem. Pokud hrajete ve vaší hlavě mnohokrát nebo vizualizujete scénář konverzace, můžete konečně pochopit, že všechno není tak děsivé a obtížné, jak se zdá na první pohled.
 2. Nerespektování . Strach a úzkost z komunikace s jakoukoliv osobou nebo jako celek je obvykle způsobena tím, že to sám dává příliš velký význam. Stojí za to, nechat problém jít sám, relaxovat, snažit se o záležitost jednodušší, jakmile tuhost a těsnost zmizí.
 3. Naučit se relaxovat . Obavy a napětíjsou výsledkem přepětí nervového systému, v důsledku čehož je obtížné něco udělat. Proto je důležitá relaxace a řádný odpočinek.
 4. Povědomí o případu . Pokud se připravíte před nadcházející konverzací, shromáždíte potřebné informace, výrazně to zvýší sebevědomí.
 5. Autotraining . Pokud se naučíte tuto techniku, to znamená zaměřit se na určité touhy, vyslovit své cíle a touhy, vyslovit je v kladné formě, po chvíli se člověk stane sebevědomějším.
 6. Opakování . Člověk prostě musí dělat věci a činy, které jsou pro něj nejlepší. To může být dárky pro blízké ručně, tvořivost a další.
 7. Pozitivní postoj . V každé situaci musíte hledat své výhody a soustředit se výhradně na ně.

Psychologové také poznamenávají, že člověk by se nikdy neměl spoléhat na názory jiných lidí, člověk by měl mít vždy prioritu. Musíte respektovat sebe, svůj život, neustále se rozvíjet a učit se novým věcem, abyste objevili nové schopnosti a talenty.

Jak se zbavit androfobie?

Psychologové také samostatně zvažují takové druhy strachu jako strach z komunikace s dívkami nebo muži. Androfobie je ženská fobie, doprovázená strachem z mužů. Hlavní zárukou úspěšného boje s tímto problémem je jeho uznání a plné povědomí, protože mnoho žen se vyznačuje přijetím androfobie pro feminismus. Zajímavý je strach zmuži mohou být pozorováni nejen u žen, ale i u mužů samotných.

K vyléčení fobie jsou důležité dva aspekty úspěšné léčby - identifikace předmětu fobie, rozpoznání strachu a upřímného mluvení o něm. Průběh léčby se bude skládat ze dvou fází - užívání léků, ať už antipsychotik, antidepresiv nebo beta-blokátorů, jakož i průběhu léčby psychoterapeutem. Nejčastěji je pacient konfrontován se „tváří v tvář“ se strachem, dokud nezmizí stupeň úzkosti. Dále se vyvíjí zvyk a vytváří se odpovídající chování.

Strach řeči mezi stutterery: jak překonat?

Často existuje takový problém, jako je přetrvávající strach z verbální komunikace mezi koktavými lidmi, který se v lékařské praxi nazývá logoprofie. Kvůli takovému nedostatku řeči jako koktání se v průběhu času utvářejí rhinestony, které se nezdařily, z konverzace, což má za následek, že rozhodnutí je zcela tiché. Problém můžete překonat sami pomocí několika metod:

 • Během rozhovoru je důležité dívat se na svého soupeře přímo do očí a nehledět dál;
 • Během rozhovoru je důležité zhluboka se nadechnout a vydechnout a je třeba začít mluvit přímo na výdechu, přičemž zdůrazní první slabiku;
 • Pokud nemůžete mluvit na výstupu, nemusíte se nutit, nemusíte spěchat do konverzace;
 • pokud se ukázalo, že hlavní slovo bez zaváhání, můžete bezpečně mluvit dál.

Můžete také navštívit psychoterapeutaidentifikoval příčiny takové fobie.Pokud se jedná o psychologické traumata z dětství, izolace, nízké sebeúcty a další poruchy, pomůže jim zbavit se vlastními metodami.

Závěr

Fobie často zůstávají bez povšimnutí až do okamžiku, kdy je osoba uvede do žalostného stavu.Ve skutečnosti je důležité rozpoznat problémy podle jejich charakteristických příznaků, navštívit psychologa nebo psychoterapeuta, aby bylo možné získat kvalifikovanou pomoc.Strach z lidí, komunikace s nimi a úzký kontakt je dnes běžný a lze je eliminovat jak u dětí, tak u dospělých pacientů.