Jak mluvit s dívkou, pokud nechce mluvit: kontaktujte

Pokud dívka náhle přestane odpovídat na hovory, ignoruje zprávy na sociálních sítích, mnoho mužů se stává příliš nepříjemným nebo naopak odmítá něco dělat.O tom, jak mluvit s dívkou, pokud nechce mluvit, jsou připraveni sdílet tipy psychologů a master pickup, specializující se na mezilidské vztahy.

Muži obvykle tráví spoustu času přemýšlením a hádáním, co se stalo, proč se dívka začala takto chovat.I když by stačilo střízlivé podívat se na to, co se děje, na analýzu vztahu s dívkou a jejím chováním, na konci najít důvody, proč zvolený přestal komunikovat s mužem.Znáte-li důvody, můžete najít různé možnosti, jak situaci napravit.

Přemýšlejte o tom, proč dívka přestala komunikovat jako dříve

Je-li člověkpevně a sebevědomě ví, že není ochoten ztratit dívku poté, co ji ignoroval, rozhodně potřebuje pečlivě přemýšlet o důvodech a faktorech, za které odmítá komunikovat.Jedině tím, že člověk dokáže objektivně zhodnotit své činy a slova, která mu bylo řečeno, může člověk najítpravdivé důvody pro chování dívky.Nejčastěji, pokud dívka přestala komunikovat jako dříve, mohou být příčinou následující situace:

  • nesouhlas s její nečinností člověka a špatnými činy;
  • manipulace k dosažení jakýchkoli cílů, druh hry „pochopte mě bez slov“;
  • Nedostatek zájmu a objev, že se zvolená dívka začala chovat úplně jinak.

Vzhledem k emocionalitě a nepřesnosti spravedlivého pohlaví je pro mnoho mužů nesmírně obtížné porozumět ženám a jejich chování.Mělo by být jasné, že rozhodnutí o odmítnutí sdělování se neprovádí přes noc, často tato myšlenka zraje v mé hlavě poměrně dlouho.Některé dívky říkají přímo, že nejsou spokojeni se vztahy, jiní mají sklon k nápovědě, ale ne všichni muži to dokážou včas pochopit.

Co dělat, pokud má dívka méně komunikace?

V situaci, kdy dívka nechce komunikovat se svým přítelem, člověk na ni nemusí vyvíjet tlak s obsedantními otázkami, úzkostí a povídáním.Kvůli emocionalitě slabšího pohlaví musí mít čas na zklidnění, jinak bude situace s ignorováním pokračovat po dlouhou dobu.Během tohoto období bude příležitost analyzovat vaše chování, slova a činy, které by mohly dívku urazit.

Co je třeba udělat na samém počátku

V případě, že dívka náhle přestane komunikovat, musí se člověk ujistit, že o něj prostě neztratila zájem.a touha mít něco společného.Není neobvyklé, že mladí lidé komunikují, snaží se navzájem potěšit a po chvíli si uvědomují, že jsou zcela nevhodné.Pokud jsou přítomny pocity a touha udržet vztah, musíte se zastavit, abyste se uklidnili a přemýšleli o plánu pro další kroky.

Bez ohledu na fázi vztahů a pocitů mezi partnery, všechny dívky milují odhodlané muže, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za sebe a za ni.Kromě toho je třeba mít na paměti, že iniciativa je prvotní mužskou výsadou, takže i když říká, že jste rozzuřeni, nemusíte si skládat ruce a nedělat nic.Znáte-li příčiny této mezery, musíte se změnit, pracovat na zdokonalení a odstranit nedostatky, které by ji mohly vytlačit.

Stanovisko odborníka
Elena Druzhnikova
Sexolog.Expert na rodinné vztahy.Rodinný psycholog.
Mnozí muži se kvůli nerozhodnosti, zdrženlivosti a různým předsudkům neodvažují omlouvat se tváří v tvář, raději to dělají prostřednictvím SMS zpráv nebo korespondence na internetu.Virtuální komunikace totiž nebude schopna sdělit rozsah emocí, které pocházejí od provinilé dívky.Ano, a možná zjistí, že člověk své chování nebere vážně.
​​

Přistupujeme k činným činům

Znát skutečné důvody, proč zvolený začal méně komunikovat nebo odmítá udržet kontakt, může člověk rozhodnout o plánuaktivní akce.I když neuznává pochybení muže s něčím vážným, musí být uražená dívka příjemně překvapena činy a dobře zvolenými slovy.Nejprve se musíte omluvit, a to osobně.

Pokud dívka komunikuje málo, s největší pravděpodobností je unavená ze slov a potřebuje správné a dobré skutky na její straně.Můžete se vytrpět pomocí příjemných překvapení, drobných dárků v podobě květin, sladkostí atd. Pouze tím, že člověk upřímně lituje svého špatného chování, kvůli kterému dívka přestala komunikovat, aniž by vysvětlila důvody, a také slibovala, že takové opakování nebude opakovat., můžete získat další šanci na vztah.

Činnosti zaměřené na dívky by se neměly zaměřovat na kvalitu, nýbrž na kvantitu.To znamená, že je lepší dát jí jeden každý každý týden s poznámkou, kde bude omluva, spíše než dát kytici 7 růží najednou a přestat hrát.Musíte být připraveni na to, že neodpustí okamžitě a bude na chvíli rozmarná, člověk může být trpělivý.

Pokud se dívka s mladým chlapcem z nějakého zjevného důvodu nehovoří, člověk ji nemusí vytěsňovat žádným možným způsobem, který by se takto choval.Stačilo by mluvit tváří v tvář v klidných barvách na úrovni úplné upřímnosti.Dříve nebo později každá dívka zavolá důvody, které ji vedly k urážce a chladnému chování, po kterém se zbývá jen omluvit, slibující, že takové situace neopakuje.

Co když dívka nechce vůbec komunikovat?

Jsou situace, kdy člověk nemůže pochopit, jak mluvit s dívkou, když mlčí. Tím, že se jí ptá, co se stalo a jaké je její ticho, nemusí se vzdát a ignorovat. V tomto případě je třeba zachovat vyrovnanost, nevzdávejte se a po určité době se zopakujte. Hlavní věc je být pevná, ne nalít na ni poplatky a výčitky.

Ve skutečnosti mají dívky tendenci manipulovat s tímto typem, nikoli s cílem provokovat člověka, ale pouze proto, aby přitáhly pozornost. Tím, že člověk reaguje ostře a objasňuje vztah, hádky a tlak, ztrácí svou tvář v očích a respektu.Pouze tím, že se člověk distancuje, podniká a seberozvojem, ukáže dívku, kterou ztratí kvůli svým trestným činům.

Není nic, co říká, že čím více muž miluje ženu, tím méně se jí líbí. Ale v tomto případě není hlavní věcí to přehánět, takže zvolený vůbec nepovažuje vztah za nemožný. Chcete-li ukázat své pocity, musíte střídavě distancovat se sblížením, rozněcovat zájem o něj.

Co když ji rozzlobíte?

Na otázku, jak mluvit tichou dívku, nemusí člověk okamžitě zachytit okamžiky podráždění a hněvu. V tomto případě musíte upřímně mluvit s dívkou, co se stalo ve vztahu, kvůli kterému byly negativní emoce. Možná začala méně komunikovat kvůli ztrátě zájmu partnera, který se uvolnil a stal sechovat se trite.

Je snadné být pro dívku zajímavé, existuje několik způsobů, jak se k tomuto vývoji sami rozvinout:

  • sportování a zlepšování fyzické zdatnosti;
  • čtení užitečných knih o vlastním vývoji;
  • fascinace novými činnostmi;
  • 75) zvyšování kvalifikace;
  • kariérní růst;
  • dosažení nových cílů a zvýšení zisku.

Dříve nebo později si sama dívka všimne takových pozitivních změn v člověku, protože si uvědomuje, že ztratila slušného člověka.Tito cílevědomí a úspěšní muži získávají uznání, zájem a úctu mezi ženami . Zbývá jen to, aby člověk sám zjistil, zda potřebuje dívku, zda pro ni zůstávají stejné pocity, aby nedala šanci a naději bez naděje do budoucna.

Závěr

Mezera ve vztazích není jen krizovým obdobím, je to velká příležitost podívat se na vztah s dívkou a kriticky z ní vyhodnotit. Člověk může střízlivě přemýšlet o svých pocitech, aspiracích a chování vůči svému vyvolenému. Dívka v období přestupků uvidí, jak moc je člověk připraven změnit a jednat, aby s ní udržoval vztahy. Nicméně, mnoho dívek je naughty a tiché na nějakou dobu, dát muži příležitost ukázat své schopnosti a nadání.