Dívka komunikuje s bývalým: jak reagovat a co dělat?

Navzdory tomu, že ve vztahu s dívkou může být úplná idylka, její komunikace s bývalým přítelem se stává velkým problémem a důvodem pro spory. Odborníci radí, aby byli pozorní k chování dívky, ale ne aby ji kontrolovali ve všech akcích, slovech a činech. Nevědět, co dělat, když dívka komunikuje s někým, jak reagovat na takové chování, mnoho mužů tento vztah zničí.

Ve skutečnosti se komunikace s bývalým přítelem nepovažuje za tak velký problém, protože mladí lidé se mohou hádat nebo nesouhlasit. Nejprve pár potřebuje upřímnou konverzaci, během které se odhalí motiv takového chování, cíle a formát komunikace s tímto chlapem a rizika, která tento vztah skrývá. Na základě těchto informací člověk pochopí, zda by měl tuto komunikaci omezit.

Proč dívka komunikuje s první dívkou?

Situace, kdy dívka začala komunikovat s bývalým přítelem kvůli její lahůdce a lahůdce, vyžaduje pečlivé studium a vyšetřování. Pro muže je obtížné činit jakékoli kroky, na jedné straně nechtějí být podezřelé a podezřelé, na druhé straně je to jasné znamení neúcty v jeho směru a červ pochybností nedává odpočinek.

Vědět jistě, proč dívka komunikujes bývalým, muž může najít omluvu pro její chování.A může existovat několik důvodů, například:

  1. Způsob, jak prokázat, že dívka není prázdným prostorem .Pokud má dívka stále pocity pro bývalého přítele, její současný přítel se může stát nástrojem, který dokazuje, že dívka je vždy v poptávce a je populární.
  2. Touha vrátit se k bývalému chlapci. Je vzácné, že žena ukončí vztah bez zálohy.Stává se, že nový člověk se používá pouze k tomu, aby přežil přestávku s milovanou osobou.
  3. Bývalý přítel jí rozumí. Pokud mezi bývalými milenci jsou roky společného života a silné vztahy, určitě se staly příbuznými.Ale se současným přítelem není takový vztah duší, kromě toho, že dívka není připravena otevřít se před ním, preferring jako vestu a podporu bývalého.
  4. Pomsta současného chlapa. Často i nadále komunikuje s bývalým přítelem jen proto, aby se pomstil příliš milujícím současným voličům, kteří nepopírají, že by kontaktovali opačné pohlaví.

Další důvody zahrnují komunikaci, jako způsob manipulace, variantu vyvolání žárlivosti ze strany současného chlapa, pokud vášeň ve vztahu ustoupila.Existují také dostačující a srozumitelné důvody pro člověka, například okolnosti, za kterých musíte komunikovat, spolupracovat nebo spolupracovat s bývalými partnery atd.

Co když dívka komunikuje s někým jako s přítelem?

BPřípad, dívka komunikuje s bývalým jako s přítelem, současný chlap nejprve vše, co potřebujete k udržení vyrovnanosti a střízlivosti mysli, ne dávat do hněvu, žárlivosti a dalších emocí.

Psychologové doporučují dát čas na to, aby emoce ustoupily, a poté provést sérii akcí:

  • Konverzace .Nejlepším řešením otázky, co dělat, když dívka rozhovory s bývalým bude mluvit srdce k srdci.Během dialogu se člověk musí vyvarovat obvinění proti ní, kontroly a provokací negativních emocí.Člověk musí být vysvětlen, že takové chování je jím vnímáno jako nerešpektování, takže žádá o změnu situace.Nezapomeňte se zeptat na motivy a cíle takové komunikace.
  • Ultimatum .Pokud po rozhovoru pokračuje v komunikaci s bývalým přítelem, muž musí ukázat svou pevnost, aby se nedostal do jejích slabozrakých očí.Zřejmě jen ultimatum ukáže, kdo je pro ni dražší, současný nebo bývalý chlap.
  • Rozhovor současného chlapce s bývalým přítelem .Někdy, když není možné se z této situace dostat, stačí mluvit jako muž s bývalým chlapem, možná se v dialogu člověk dozví hodně o jeho vášni.
  • Varování .Někdy děvčata vyprovokují muže s takovými činy, aby přitáhly pozornost k sobě a hrály si pocit žárlivosti.Zůstává jen pro muže, aby jí dal pozornost, náklonnost a péči, aby vyřešil problém.
  • Rozhovor se svým přítelem .Někdy, když komunikujete s přítelkyní své přítelkyně, můžete zjistit skutečné motivy, protožekomu dává přednost.
  • Odloučení .Jestli její komunikace s ex-bofrendem způsobí hurikán negativních emocí, vzrušení a stresu a neučiní žádné kroky, s největší pravděpodobností jsou tyto vztahy odsouzeny k zániku.
Stanovisko odborníka
Elena Druzhnikova
Sexolog.Expert na rodinné vztahy.Rodinný psycholog.
Je-li mezi mužem a jeho ženou ze srdce opravdu silné, důvěryhodné vztahy bez hádek, klamů a důvodů pro podezření, stojí za to se do této situace ponořit a věci vyřešit?Žárlivost může způsobit zničení světa ve vztahu.

Mám omezit komunikaci?

Pokud má dívka dobré důvody komunikovat se svým bývalým přítelem, není vždy vhodné ji omezit.Pokud například studují ve stejné instituci a dokonce i ve skupině, budou muset stále komunikovat a pravidelně přecházet ve třídě.Pokud člověk na ni tlačí , aby žárlila, nedostatek důvěry vždy vede k přerušení vztahů.

Abychom porozuměli formátu komunikace s bývalým přítelem, můžete ho poznat, trávit čas společně, vyhodit z hlavy zlé myšlenky.A pouze pokud dívka klamá nebo něco drží, a když je požádána, aby se v takových kontaktech omezila, nereaguje, muž by měl být požádán o okraj - buď já, nebo on.Tento způsob řešení problému ukáže, komu má skutečné pocity.

Závěr

VzácněV případech, kdy se mladí lidé již rozpadli, se jim daří udržovat si dobré přátelství.Častěji přestávají komunikovat, zejména pokud jsou v novém vztahu.Proto mnoho lidí nemá rád skutečnost, že dívka komunikuje s ní ex.Psychologové doporučují mluvit, rozumět jejím motivům, vysvětlovat jejich postoj k takové komunikaci, aby tam byla cesta ze situace.